Tuesday, September 18, 2007

..मी....??

काही प्रवाहाच्या दिशेने पोहतात..
काही विरुद्ध दिशेने पोहतात..
पण प्रवाहाचा ओघच बदलण्याची क्षमता असते केवळ एखाद्याच थेंबात..
मला तो थेंब बनायचयं!


एखादा कष्टकरी आपल्या कुटुंबासाठी कष्ट करणारा..
त्यांच्यासाठी रक्ताच्या अखेरच्या थेंबापर्यन्त लढणारा,
त्याच्या रक्ताचा तो अखेरचाच थेंब...
तोच तो...!
हरण्याची खात्री असतानाही लढण्याची जिद्द् देणारा..!!!!!
मला तो रक्ताचा थेंब बनायचयं!


जगात सगळ्यात गतिवान कोण?
प्रकाश?
अं हं...
माणसाचा अखेरचा श्वास..!
जन्म आणि म्रुत्यु यांच्यातले अनंत अंतर क्षणात पार करणारा!
कधी बिभत्स तर कधी कारुण्यकारक..
तरीही थरारक,वेगवान!
मला तो श्वास बनायचयं!


जगात माणूस होणं कठीण असलं तरी अशक्य नाही...
मला अशक्य शक्य करायचयं!
मला great व्हायचय...
मला मोठ्ठ्ठ व्हायचयं!
YES,I CAN DO IT!
मी मोठा होणार...!!!
मी GREAT होणार!

Monday, September 17, 2007

दुनियादारीतल्या सगळ्यात आवडलेल्या ओळी...!

पतंग आपला फाटतोय,गोते खातोय..
त्याला खाली हापसायचा..
पुन्हा ठिगळं लावून पुन्हा उडवायचा..
पतंगाचा मांजा तुटला की सारी पोरं कशी "है" करून धावतात..आपणही जिवाच्या आकांतानी पळत सुटायचं..

"ए सोड भै***,हात तोडून टाकेन"

भरल्या छातीने,पेटके आलेल्या पोटऱ्यांनी आपण पुन्हा जागेवर यायचं,
तुटक्या मांज्याला पक्क्या गाठी मारायच्या...
पुन्हा पतंग आकाशात...!

केवढा रे बाबा हा सोस...???????????

तर
तो फाटका,तुटका कसाही का असेना?
आमचाही पतंग आकाशात उडतो आहे...!

देख...

"तिच्यायला,त्यापेक्षा त्या ठिगळं लावलेल्या,गाठी मारलेल्या पतंगाची राख करा आणि द्या चिमुट चिमुट त्या पळणाऱ्यांच्या हातात...प्रसाद म्हणून खा म्हणावं,नाहीतर लावा आपापल्या कपाळाला,आकाशात एका नवीन पतंगाला जागा झाली म्हणून"

प्रश्न!

प्रश्नाचं उत्तर काय याचा विचार तो करत होता..
एक शहाणा वेड्यासारखा प्रश्नाचं उत्तर शोधत होता!

त्याने पहिल्याला प्रश्न विचारला..
तर तो भांबावल्यागत झाला!
दुसयाला????????
त्याला तर प्रश्नच कळला नाही..
तिसरा त त प प करत काहीतरी बडबडला..

साला,हे प्रश्न आणि उत्तर म्हणजे वाळ्वंट आणि म्रुगजळ..
जितके जवळ जावे तितके धोका देऊन दुर जातात..

प्रश्न..
प्रश्न!!
???????
!!!!!!!!!

शाळेत परिक्षेत प्रश्न..
मग युवकांचे प्रश्न..
मग संसारातले प्रश्न..
शेवटी पडला आयुष्याचा प्रश्न(???????)


प्रश्नांची उत्तरं शोधताना तो वेडा झाला..
एक शहाणा वेड्यासारखा विचार करत वेडा झाला...
हो,
पण वेडा होताना आपलं शहाणपण आणखी एकाला देऊन गेला..
कशासाठी????
प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यसाठी..!


मग पुन्हा...
एक शहाणा वेड्यासारखा प्रश्नाचं उत्तर शोधत होता!
प्रश्न....
प्रश्न????
प्रश्न!!!!!!!!